Eestist läheb Erasmus+ programmiga õpirändesse rekordarv inimesi

Sihtasutus Archimedes jagab Euroopa Liidu haridus-, noorte-, ja spordiprogrammi Erasmus+ 2019. aasta taotlusvoorus Eesti hariduse valdkonna õpirändeks kokku 12,5 miljonit eurot.

 Selle aasta taotlusvoor on mitmeti erakordne. Õpirändesse läheb rekordarv inimesi ja konkurents on märkimisväärselt kasvanud.

“Huvi osalemiseks Erasmus+ kui rahvusvahelisest teadmiste vahetamise süsteemis näitab tõusutrendi. Paljudes valdkondades, nagu näiteks humanitaar- ja kunst, on õpirändlus muutunud lahutamatuks osaks,” tõdes Sihtasutus Archimedese juhatuse esimees Rait Toompere.

“On rõõmustav, et üha enam kasutatakse praktikavõimalusi ja tuuakse väärtuslik kogemus Eestisse tagasi.”

Toompere sõnul võimaldab Erasmus+ paljudel saada oma elu esimene rahvusvaheline kogemus õppimise või praktika alal.“Uued keskkonnad, arusaamad ja teadmised on selliste õpirändlustega paratamatult kaasnevaks nähtuseks,” sõnas ta.

Erasmus+ programm toetab sel aastal 12,5 miljoni euroga 92 haridusasutuse (104 projektiga) vähemalt 4 601 inimese õpirännet, mis on programmi taotlusvoorude rekord.

Euroopa-siseses õpirändes on kokku osalemas 4 120 inimest ning kõrgkoolide kümne üleilmset õpirändeprojekti toetavad vähemalt 481 inimese lähetust.

Võrreldes eelmise aastaga on konkurents kasvanud, taotletud õpirännetest said toetuse 67% (2018. aastal vastavalt 81% ja 89%).

Kõige tihedam oli see kõrghariduse üleilmses õpirändes, kus taotletud rännetest said toetuse vaid iga kolmas (31%), järgnesid üldharidus ja täiskasvanuharidus, vastavalt 37% ja 43%.

Projektidest maksimumpunktid ehk 100st punkti 100st, said kaks õpirändeprojekti:  Tallinna Pae Gümnaasium projekt „Inglisekeelsete ainete ja inglise keele õpetajate kaasamine kooli keelekümblusprogrammi“ ning Keila Kooli projekt „Teise kultuuritaustaga õpilaste tõhus õpetamine ja kaasamine“.

Erasmus+ õpirände taotlusvooru tulemused.

Viimati uuendatud: 12.08.2019
Vaata ka teisi uudiseid