Eesti keele õpe maailmas

Akadeemilisel tasandil on eesti keelt ja kultuuri õpetatud välismaal üle saja aasta. Kõigepealt hakati eesti keelt õpetama Soome ja Rootsi ülikoolides. Ajaloost võib välja tuua, et soome keele lektor Karl Niclas Keckman andis juba 1833.–1834. õppeaastal teadmisi eesti keelest Helsingi ülikoolis, kus 1923.aastal avati ka esimene eesti keele lektoraat, lektorina alustas tööd luuletaja Villem Grünthal-Ridala.
 

Eesti keelt ja kultuuri õpetatakse tänapäeval erinevates kõrgkoolides nii Euroopas, Ameerikas kui ka Aasias, kokku umbes 30 kõrgkoolis. Eesti keelt õpivad erinevate erialade ja vanusegruppide esindajad ning ka keeleõppe põhjused on üpris varieeruvad.  

Kuni 2016. aasta lõpuni haldas eesti keele ja kultuuri akadeemilise välisõppe programmi Eesti Instituut, alates 1. jaanuarist 2017 koordineerib EKKAVi tegevusi sihtasutus Archimedes.

Eesti Instituudi tegevuste kohta leiab rohkem infot veebilehelt http://www.estinst.ee/.

Viimati uuendatud: 02.01.2018