Eesti keele ja kultuuri akadeemilise välisõppe taotlusvoorud on avatud!

Eesti keele ja kultuuri akadeemilise välisõppe (EKKAV) sügisesed taotlusvoorud on avatud! Eesti keele ja kultuuri akadeemilise välisõppe eesmärk on toetada eesti keele õppimist ja õpetamist üle kogu maailma.

EKKAVi raames saadetakse väliskõrgkoolidesse eesti keele ja kultuuri lektoreid ning jagatakse stipendiume ja õppevara. Välisõppe sihtrühm on välisriikide kõrgkoolides õppivad üliõpilased, välisõppekeskuste asukohariikide arvamusliidrid ja asjatundjad ning Eesti ning eesti keele ja kultuuri huvilised kogu maailmas. Hetkel on avatud mitu erinevat taotlusvooru, mille tähtaeg on 1. oktoobril.

  • Stipendium Estophilus on mõeldud välisriikide kodanikest välisriikide kõrgkoolide bakalaureuseõppe viimase aasta üliõpilastele, magistrantidele, doktorantidele ning doktorikraadiga uurijatele Eestis viibides Eestit käsitleva uurimistöö kirjutamiseks või selleks materjali kogumisel. Stipendium koosneb elamiskulude katmiseks mõeldud stipendiumist, mille suurus on 500 eurot kuus ning sõidustipendiumist, mille summa ülempiir on sätestatud stipendiumi juhendis. Stipendiumile kandideerimise tähtajad on 1. märtsil ja 1. oktoobril 2019. Taotlusvoor avatakse 3. septembril 2019.
  • Külalisloengud on väliskõrgkoolides korraldatavad lühiajalised loengukursused, mille eesmärk on süvendada ja arendada kohapealset eesti keele ja kultuuri õpet ning suurendada huvi Eesti ning eesti keele ja kultuuri vastu. Külalisloengute rahastust võivad taotleda väliskõrgkoolid, kus õpetatakse eesti keelt ja kultuuri. Rahastuse taotlemise tähtajad on 1. märtsil ja 1. oktoobril 2019. Taotlusvoor avatakse 3. septembril 2019.
  • Eesti-teemaliste loengute rahastust võib taotleda kõrgharidusega Eesti kodanik või välismaalane, kelle haridus või kogemus tagab pädevuse Eesti-teemaliste loengute pidamiseks väliskõrgkoolis, kus kavandatavate loengute läbiviimise perioodil ei toimu õppekaval põhinevat eesti keele ja kultuuri õpet. Toetuse taotlemise tähtajad on 1. märtsil ja 1. oktoobril 2019. Taotlusvoor avatakse 3. septembril 2019.
  • EKKAVi raames pakutakse välisüliõpilastele igal aastal tasuta õppekohti eesti keele ja kultuuri suve- ja talvekursustele. Toetatakse ainult nende õppurite osalemist suve- ja talvekursustel, kes õpivad või on varem välisülikoolis eesti keelt õppinud. Talvekursustele kandideerimise tähtaeg on 15. oktoobril 2019, taotlusvoor avaneb 17. septembril. Sel sügisel pakub EKKAV 4 tasuta kohta Tallinna Ülikooli talvekooli 6.01-24.01.2020.

 

  • Ungari eesti keele ja kultuuri lektorite stipendiumi eesmärgiks on toetada Ungari ülikoolide eesti keele ja kultuuri lektorite teadmiste ja võimete arendamist, et olla kursis Eesti arengu ja kultuuriruumiga. Taotlemise tähtaeg on 1. oktoobril 2019. Taotlusvoor avatakse 3. septembril 2019.

 

Rohkem infot leiab kodulehel.

EKKAVi tegevuste kontaktisik sihtasutuses Archimedes on Tiiu Tuisk (e-mail: tiiu.tuisk@archimedes.ee, tel 7300 604).

Viimati uuendatud: 09.09.2019
Vaata ka teisi uudiseid