Eesti keele ja kultuuri akadeemilise välisõppe (EKKAV) külalisloengute toetus

Külalisloengute toetust võivad taotleda väliskõrgkoolid, kus õpetatakse eesti keelt ja kultuuri. Tavapäraselt on taotluse koostajaks ja külalislektori vastuvõtjaks väliskõrgkooli eesti keele õppejõud. Toetuse summad on leitavad toetuse juhendist.

Rohkem infot: http://haridus.archimedes.ee/valisulikoolile-ja-oppejoule

Viimati uuendatud: 05.03.2020
Vaata ka teisi sündmusi