Eesti keele ja kultuuri akadeemilise välisõppe (EKKAV) Eesti teemaliste loengute toetus

Eesti-teemaliste loengute rahastust võib taotleda kõrgharidusega Eesti kodanik või välismaalane, kelle haridus või kogemus tagab pädevuse Eesti-teemaliste loengute pidamiseks väliskõrgkoolis, kus kavandatavate loengute läbiviimise perioodil ei toimu õppekaval põhinevat eesti keele ja kultuuri õpet. 

Rohkem infot: http://haridus.archimedes.ee/valisulikoolile-ja-oppejoule

Viimati uuendatud: 05.03.2020
Vaata ka teisi sündmusi