ECVET uuendussiirdeprojektid

Aastatel 2008-2011 on ECVET-i testitud 11 pilootprojektis, milles osales erinevaid organisatsioone kokku 21 Euroopa Liidu liikmesriigist (juhtpartnerid 5 riigist). Projekte rahastati Elukestva õppe programmist. Põhieesmärgiks oli katsetada ECVET-i tehnilisi tingimusi (kvalifikatsioonide ja õppekavade esitamine õpiväljundite ja nende ühikute kaudu, õpiväljundite hindamise, valideerimise ja tunnustamise protsess, partnerlus erinevate tasandite ja institutsioonide vahel) erinevates kutse- ja haridussüsteemides.
Enamik projektidest keskendus ECVET-i rakendamisele esmatasandi kutseõppes osalevate õppijate riikidevahelises õpirändes (näiteks M.O.T.O., CREDCHEM, VKE-MASTER Plus). Osad projektid katsetasid ECVET-i (kutseharidus)süsteemi tasandil (OPIR, ASSET). Projekti CAPE-SV eesmärk oli parandada töötajate professionaalset liikuvust lavakunstisektoris. Projektis BE-TWIN spetsiifiliseks eesmärgiks oli katsetada õpiväljundite ülekantavust kutsehariduse ja kõrghariduse (ECVET- ECTS) vahel.

ASSET (www.assetecvet.eu)
Testiti autotehnikute kvalifikatsioone mõlemapoolsetel õpirännetel, eriti pöörati tähelepanu hindamisele.

BETWIN (www.betwin-project.eu)
Testiti erinevate EQF tasemete vahelist mobiilsust plastitööstuses, majutus-toitlustusteenindusees, õpetajakoolituses.

CAPE-SV (www.cfpts.fr/capesy)
Keskendus rakenduskunsti valdkonna töötajate professionaalsele liikuvusele karjääriteel.

CREDCHEM (www.credchem.eu, www.ecvet-projects.eu/Projects/ProjectDetail.aspx?id=15)
Keemialaborantide kvalifikatsioonid ja nende võrdlus/õpiränded.

M.O.T.O (http://ecvet-moto.isfol.it)
Esmatasandi kutseõppes osalejate õpiränne turismi- ja majutusvaldkonna kvalifikatsioonidel.

N.E.T.WORK (www.ecvet-network.eu)
Turismisektori vastuvõtuteenindajate kvalifikatsioonide võrdlus/üliõpilaste õpiränne. Loodi toimiv võrgustik Itaalia, Prantsusmaa, Portugal, Sloveenia turismisektori ettevõtete ja koolide vahel.

OPIR (www.freref.eu/opir)
Testiti süsteemitasandil ECVET-i rakendatavust kahe kvalifikatsiooni (automehhaanikud ja juuksurid) näitel eesmärgiga parandada kutseharidussüsteemi kvaliteeti ja läbilaskevõimet.

RECOMFOR (www.netinvet.eu)
Rahvusvahelise müügiassistendi kvalifikatsioon - EQF 4. ja 5. tasemete võrdlus ja õppijate õpiränne.

SME-Master-Plus (www.sme-master.eu)
Pagari, floristi, juuksuri, tisleri meistritaseme (EQF 5-tase) kvalifikatsioonide võrdlus.

AEROVET
Kvalifikatsioonide ja tööülesannete võrdlus ja õpilaste õpiränne nelja partnerriigi lennundussektoris (Prantsusmaa, Saksamaa, Hispaania ja Ühendkuningriik).

VaLOGReg
4 piirkonna (Saar-Lorraine, Luxembourg, Rheinland-Pfalz ja Valloonia) piiriülese õppega seotud liikuvuse raamtingimuste parandamine, õpitu tunnustamine läbi vastastikuse usalduse ja mõistmise arendamise erinevate regioonide kutseõppe osapoolte vahel.

ECVET pilootprojekte koondav kodulehekülg - http://www.ecvet-projects.eu  

Viimati uuendatud: 15.11.2016