ECVET projektid

ECVET põhimõtete testimiseks ja käivitamiseks on nii üleeuroopaliselt kui ka siseriiklikult ellu kutsutud hulgaliselt  projekte, mille tulemuste ja kogemustega tuleks kindlasti tutvuda ja nendega arvestada oma ECVET projekte planeerides.

Aastatel 2008-2011 on ECVET-i testitud 11 pilootprojektis, milles osales erinevaid organisatsioone kokku 21 Euroopa Liidu liikmesriigist. Vaata lähemalt ECVET uuendussiirdeprojektide lehelt.

Leonardo programmist on viimastel aastatel rahastatud ka mitmeid ECVET põhimõtete praktilist rakendust testivaid õpirändeprojekte.

Viimati uuendatud: 15.11.2016