ECVET õpirändeprojektid

Leonardo (nüüd Erasmus+) programmist onl rahastatud mitmeid ECVET põhimõtete praktilist rakendust testivaid õpirändeprojekte.

1. 2012  taotlusvoorus sai Luua Metsanduskool toetuse praktikaprojektile ECVET metsanduse ja aianduse õpilastele, mis viiakse ellu ajavahemikus 01.07.2012-31.05.2014. Projekti raames saadetakse ECVET põhimõtteid järgides välispraktikale 30 Luua Metsanduskooli õpilast maastikuehituse, metsanduse, metsamasinate juhtimise ja arboristi erialadelt.
Vaata lähemalt projekti lühiülevaadet.

2. 2012 taotlusvoorus sai Kuressaare Ametikool toetuse praktikaprojektile Pro Pro Caring - Praktilise õppe võrgustumine Pro Caringu põhjal. Projekti perioodiks on  03.12.2012 - 2.06.2013. Märtsis 2013 saadetakse projekti raames 4 hooldustöötaja/lapsehoidja erialade õppijat 3-nädalasele praktikale Itaaliasse. Praktikal testitakse varasemate projektide (HETA-ECVET ja PRO CARING) raames rahvusvaheliste töörühmade poolt välja töötatud ühiseid õpimooduleid (eakatehooldus ja lastehoid) ja ECVET kutsehariduse arvestuspunktide süsteemi. Loe Kuressaare Ametikooli sotsiaaltöö erialade kutse- ja juhtõpetaja Kai Rannastu artiklit  ajakirjale Sotsiaalstöö SIIT.

Viimati uuendatud: 15.11.2016