E-kursus „Multikultuursus, õpi- ja tööränne" avas taas uksed

Eesti õpi- ja töörände võrgustikud taasavasid koostöös ülikoolidega Eestis ainulaadse e-kursuse Multikultuursus, õpi- ja tööränne". Kursus on loodud õppijatele, kes soovivad täiendada oma teadmisi inimeste toetamisest õpi- ja töörände teemadel ja multikultuursusest, sh tööst erineva kultuuritaustaga kliendiga.
 
Kursusel saab teadmisi nii multikultuursusest kui ka tööst inimestega, kes soovivad minna õppima/töötama välismaale või kes on tulnud Eestisse välismaalt ja soovivad karjäärialast nõustamist. Koolituse esmaseks sihtrühmaks on karjäärispetsialistid, aga oodatud olid ka kõik teised spetsialistid, kelle kliendid vajavad tuge rahvusvahelise õpi- ja töörände teemal. 2020. jaanuaris lõppenud kursusel osalenud on arvanud, et kursus sobiks ka noorsootöötajatele, õpetajatele ja õppejõududele, kes välistudengeid toetavad. Samuti pagulaste nõustajatele, multikultuursete meeskondade projektijuhtidele, migratsiooniametnikele, personalitöötajatele, sotsiaaltöötajatele jne. Näiteks üks osaleja kirjutas: „Soovitan nendele, kes ei ole varem multikultuursuse, õpi- ja töörändega kokku puutunud, sest saab alustamiseks väga hea ülevaate nendest teemadest.”
 
2020. sügishooajal avati kaks gruppi. Tartu Ülikoolis toimub kursus 14.08–18.12.2020 ja Tallinna Ülikoolis 28.08–18.12.2020. 
 
Tasuta veebipõhine õpe on kombineeritud kahe kontaktseminariga.
 
Olulised kuupäevad:
14. august 10.30 avaseminar Tartu Ülikooli õppijatele (avaseminar toimub Näituse 2 - 121)
28. august 10.30 avaseminar Tallinna Ülikooli õppijatele (avaseminar toimub Narva mnt 25, ruum on täpsustamisel)
12. oktoober 10.30 õpirände veebiseminar (mõlemale grupile koos)
16. november 10.30 töörände veebiseminar (mõlemale grupile koos)
17. detsember 10.30 ühine lõpuseminar (Tallinnas või Tartus mõlemale grupile koos)
Seminaride maht on 4 akadeemilist tundi. 
 
Tegemist on paljude ekspertide koostöö valminud koolitusega, mille põhipartnerid on sihtasutuses Archimedes tegutsev Euroguidance keskus, Kutsekojas tegutsev Europassi keskus, Töötukassas tegutsev EURES keskus ning rahvusvahelisi haridusprogramme pakkuv MTÜ YFU Eesti.
 
 
Mõtteid 2019/2020 koolitusel osalenutelt:
 
“Minu jaoks oli kursus huvitav ja hea kogemus, kuna mõtlen ka ise, kuidas  ja kuhu oma edaspidine elu ja karjäär välismaalt tulijatega ja ka välismaal elajana edasi viia. Hetkel olen mentoriks ühele välismaalt noorele, kes plaanib Eestis õppida, kindlasti on sellest kursusest palju kasu.”
 
“Väga hea ja ülevaatlik kursus oli. Kõik sammud käidi rahulikult läbi, oli teooriat ja praktikat. Hea struktureeritud ülevaade teemast.”
 
“Väga põhjalik ja arendav kursus, mis annab juurde mitmeid uusi ideid, kuidas klientidega suhelda.”
Viimati uuendatud: 21.09.2020