Dora Pluss koordinaatorid kõrgkoolides

TÄHELEPANU: alates 1. augustist 2020 on programmi tegevused viidud Haridus- ja Noorteametisse. Ajakohast infot leiate ameti kodulehelt. Siinse lehekülje infot enam ei uuendata.

EELK Usuteaduse Instituut

Margit Ubaleht

margit.ubaleht@eelk.ee 

 

Eesti EKB Liit (Kõrgem Usuteaduslik seminar)

Innar Kruglov

innar@ekklesia.ee

 

Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor

Mari Taalmann

mari.taalmann@eek.ee

https://www.eek.ee/index.php?pg=2586&setlang=eng

Eesti Kunstiakadeemia

Irene Hütsi

irene.hutsi@artun.ee

http://www.artun.ee/teadus-ja-arendus/doktorikool/uurimisalased-koostooprojektid/

Eesti Lennuakadeemia

Karine Mandel

karine.mandel@eava.ee

 

Eesti Maaülikool Diana Pungar diana.pungar@emu.ee https://www.emu.ee/en/studies/doctoral-school/dora-/dora-plus-action-1/

Eesti Metodisti Kiriku Teoloogiline Seminar

Anna Seifullina

seminar@emkts.ee

 

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia

Kai Kiiv

kai@ema.edu.ee

http://www.ema.edu.ee/valis-ja-avalike-suhete-osakond/dorapluss/

Estonian Business School

Triin Sillaots

triin.sillaots@ebs.ee

https://ebs.ee/en/doctoral-studies

Kaitseväe Akadeemia

Birgit Kerb

Birgit.Kerb@mil.ee

https://www.kvak.ee/rahvusvahelistumine/

Kõrgem Kunstikool Pallas Riina Gendrikson riina.gendrikson@pallasart.ee

https://pallasart.ee/rahvusvaheline-koostoo/dora/

Sisekaitseakadeemia

Liis Käämer liis.kaamer@sisekaitse.ee

http://www.sisekaitse.ee/ska/oppurile/mobiilsus/dora/

Tallinna Tehnikakõrgkool

Marta Mugur

marta.mugur@tktk.ee

http://www.tktk.ee/korgkool/koostoo/dora-pluss

Tallinna Tehnikaülikool

Kaire Kaljuvee (tegevus 1)

kaire.kaljuvee@ttu.ee

https://www.ttu.ee/doktorandile/stipendiumid-3/dora-programm-4/

  Marika Lunden (tegevus 2 külalisdoktorandid) marika.lunden@ttu.ee   
  Riina Vilgats (tegevus 2 välismagistrandid) riina.vilgats@ttu.ee  

Tallinna Tervishoiu Kõrgkool

Grete Sõõru

Grete.Sooru@ttk.ee

http://www.ttk.ee/et/dora-pluss 

Tallinna Ülikool

Joanna Liiv joanna.liiv@tlu.ee https://www.tlu.ee/dora-pluss-toetused/dora-pluss-tegevus-11

Tartu Tervishoiu Kõrgkool

Danel Jantra

daneljantra@nooruse.ee

 

Tartu Ülikool

Annela Oona

annela.oona@ut.ee

http://www.ut.ee/et/dora

Viimati uuendatud: 23.11.2021