Doktorantuuri stipendiumid

Stipendiumiprogrammi sihtrühmaks on taotlemise hetkel kuni 35-aastased üliõpilased või noored teadlased (sündinud 01.01.1980 või hiljem). Kandidaadil peab olema omandatud bakalaureusekraad.

 

Stipendium

Stipendium koosneb elamistoetusest 1 920 CHF kuus; vajadusel ka õppemaks (va EPFL). Reisikulud tuleb katta stipendiaadil. Stipendiumi maksmise periood vastab doktoriprogrammi kestusele.

 

Nõutavad dokumendid

Dokumendid tuleb esitada neljas eksemplaris (kolm originaali + üks tavaline koopia) inglise, saksa, itaalia või prantsuse keeles:

  • taotlusvorm (vorm – täita elektroonselt, printida, allkirjastada ja lisada pildid);
  • saadud diplomite ja hinnetelehtede koopiad (kinnitatud koopiad välja andnud asutuse poolt) ning nende notariaalselt kinnitatud tõlked (vt näidis1 ja näidis2);
  • 2 soovituskirja erialaprofessoritelt (vorm);
  • uurimistöö plaan (vorm);
  • motivatsioonikiri;
  • CV publikatsiooni nimekirjaga;
  • vastuvõtva professori nõusolek juhendamiseks koos vastuvõtva professori CVga; doktorikooli puhul kinnituskiri sisseastumise kohta;
  • tervisetõend (vorm);
  • passikoopia isikuandmetega lehest.

Kõik nõutud dokumendid peavad olema inglise, saksa, itaalia või prantsuse keeles või tõlgitud ühte nendest keeltest. Dokumendid peavad olema esitatud ülaltoodud järjekorras, kokku 3 originaaldokumentide komplekti ja 1 komplekt koopia. Dokumente ei tohi klammerdada. Kõik dokumendid peavad olema välja prinditud, käsitsi kirjutatud dokumente ei aktsepteerita. Tõlked peavad olema kinnitatud notariaalselt. Puudulikult või ebakorrektselt vormistatud stipendiumitaotlusi vastu ei võeta.

 

Dokumentide esitamine
Dokumendid peavad jõudma 13. novembriks 2015 aadressile:
Märksõna: “Šveits”
Sihtasutus Archimedes
Koidula 13A
10125 TALLINN

Viimati uuendatud: 17.08.2016