Doktorantide õpirände toetused (T1.2)

Doktorantide õpirände toetuste juhend

 

Programmi raames toetatakse doktorantide õpirännet välisriigi ülikooli või teadusasutusse 1 kuni 10 kuu jooksul. (Vähem kui 31 päeva kestvat õpirännet toetatakse Dora Pluss tegevuse 1.1 kaudu). Toetada on võimalik õpirännet riiki, mille kohta on kehtestatud elamistoetuse ühikuhind. Loetelu on toodud haridus- ja teadusministri käskkirja lisas 2 p 2.5.

Toetuse taotlemine ning stipendiaatide valik toimub ülikoolis, toetuse maksab stipendiaadile sihtasutus Archimedes. Tegevust finantseerib Euroopa Regionaalarengu Fond. Taotlusvoorusid korraldavad 7 Eesti ülikooli: Eesti Kunstiakadeemia, Eesti Maaülikool, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia, Estonian Business School, Tallinna Tehnikaülikool, Tallinna Ülikool ja Tartu Ülikool. Ülikoolides kohapeal on Dora+ programmi koordinaatorid, kes taotlejaid aitavad.

 

Kõrgkoolidel on võimalik lühiajalise õpirände toetuste stipendiaatide andmeid sihtasutusele edastada: 1. märtsiks, 1. juuniks, 1. septembriks, 1. oktoobriks ja 1. detsembriks. (Kõrgkoolil on õigus otsustada, millistel kuudel taotlusvoorud läbi viiakse ning millised on taotluste esitamise tähtajad kõrgkoolis.)

 

Toetust saab taotleda isik, kes on õpirände toimumise hetkel Eesti ülikooli doktorant. Ülikool võib stipendiaadiks valida ainult oma kõrgkooli üliõpilasi või töötajaid. Kõrgkool edastab stipendiaatide andmed sihtasutusele Archimedes. Sihtasutus võtab stipendiaatidega ühendust, et sõlmida toetuse suurust ja kasutamise tingimusi sätestav leping. Toetuse ettemakse tehakse peale lepingu sõlmimist.

 

Enne õpirännet edastab kõrgkool stipendiaatide andmed sihtasutusele eelpool nimetatud taotlusvooru kuupäevaks. Sihtasutus võtab stipendiaatidega ühendust ning stipendiaat täidab taotlussüsteemis (www.archimedes.ee/taotlused) õpirände andmiku ning esitab vajalikud õpirände dokumendid:

  • vastuvõtva ülikooli või teadusasutuse kinnituskiri doktorandi vastuvõtmise kohta või muu sarnane;
  • doktoritöö juhendaja kinnitatud tööplaan välismaal viibimise ajaks.

Peale esitatud dokumentide läbi vaatamist koostab SA Archimedes kontaktisik toetuse suurust ja kasutamise tingimusi sätestava lepingu. Toetuse ettemakse tehakse peale lepingu sõlmimist.

 

Peale õpirännet peab doktorant esitama sihtasutusele vastuvõtva ülikooli või teadusasutuse ametliku kinnituskirja, millel on välismaal õppimise periood kuupäevaliselt välja toodud.

Toetuse kasutamist tõendavad dokumendid tuleb posti panna hiljemalt 15. kalendripäeval peale õpirändelt saabumist aadressil: Dora Pluss koordinaator, SA Archimedes, Väike-Turu 8, Tartu 51013. Elektroonilised dokumendid võib esitada sihtasutuse kontaktisikule e-posti teel.

Dora Pluss tegevus 1.2 ehk doktorantide õpirännete toetuste kontaktisikuks sihtasutuses Archimedes on Marge Teder (e-mail: marge.teder@archimedes.ee, tel. 730 0121).

 

Viimati uuendatud: 20.02.2017