Avalikkuse teavitamine

Stipendiaadil on kohustus nimetada asjakohastes dokumentides ja esinemistel lähetuse toetajatena Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Sihtasutust Archimedes. Konverentsil esinemise korral tuleb lisada ettekandele logod või viidata toetusele teksti sees alljärgnevalt:

  • This research/study/paper was supported by national scholarship program Kristjan Jaak, which is funded and managed by Archimedes Foundation in collaboration with the Ministry of Education and Research.
  • Uurimistöö/ettekande/õppetöö läbiviimist toetas riiklik stipendiumiprogramm Kristjan Jaak, mida viib ellu Sihtasutus Archimedes koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga.

 

Allalaetavad logod:

  • Sihtasutuse Archimedes logo

  • Haridus- ja Teadusministeeriumi logo

Viimati uuendatud: 24.01.2017