Aruandlus

TÄHELEPANU: alates 1. augustist 2020 haldab Kristjan Jaagu stipendiumeid Haridus- ja Noorteamet. Ajakohast infot leiate ameti kodulehelt. Siinse lehekülje infot enam ei uuendata.

 

Stipendiumi saaja on kohustatud esitama ametile ühe kuu jooksul pärast lähetuse lõppemist järgmised dokumendid:

  • aruanne (aruandevorm on taotlussüsteemis kättesaadav peale lepingu sõlmimist);
  • kinnituskiri üritusel osalemise kohta (sertifikaat, tunnistus vms) (üldjuhul ei väljastata kinnitust üritusel osalejatele vaikimisi, vaid seda peab ise küsima).

Aruanne tuleb esitada elektrooniliselt taotlussüsteemis. 

Juhul kui aruannet õigeaegselt ei esitata või kui selgub toetuse mittesihipärane kasutamine, on stipendiumi saaja kohustatud stipendiumi tagasi maksma.

Ainult siis, kui lähetuse tegelik kestus on lühem kui stipendiumi saajaga sõlmitud lepingus fikseeritud stipendiumiperiood, küsitakse enam makstud stipendiumi osa tagasi. Ühtegi kuludokumenti ei ole vaja esitada.

Viimati uuendatud: 23.11.2021