Aruandlus

Toetuse saaja on kohustatud esitama sihtasutusele ühe kuu jooksul pärast lähetuse lõppemist järgmised dokumendid:

  • aruanne (aruandevorm on taotlussüsteemis kättesaadav peale lepingu sõlmimist);
  • kinnituskiri üritusel osalemise kohta (sertifikaat, tunnistus vms) (üldjuhul ei väljastata kinnitust üritusel osalejatele vaikimisi, vaid seda peab ise küsima).

Aruanne tuleb esitada elektrooniliselt taotlussüsteemis. 

Juhul kui aruannet õigeaegselt ei esitata või kui selgub toetuse mittesihipärane kasutamine, on toetuse saaja kohustatud toetuse tagasi maksma.

Ainult siis, kui lähetuse tegelik kestus on lühem kui toetuse saajaga sõlmitud lepingus fikseeritud toetusperiood, küsitakse enam makstud toetuse osa tagasi. Ühtegi kuludokumenti ei ole vaja esitada ja reaalseid kulusid ei kontrollita.

Isikliku sõiduauto kasutamine on lubatud üksnes juhul, kui see on lepingus selliselt kokku lepitud ja esitatud on teekonda tõestavad kütusetšekkide originaalid.

Viimati uuendatud: 09.10.2017