Aruandlus

TÄHELEPANU: alates 1. augustist 2020 haldab Kristjan Jaagu stipendiumeid Haridus- ja Noorteamet. Ajakohast infot leiate ameti kodulehelt. Siinse lehekülje infot enam ei uuendata.

Stipendiumiaruanne

Kõigil stipendiaatidel tuleb ühe kuu jooksul pärast välisõpingute lõppemist esitada aruanne.

Aruanne esitatakse elektrooniliselt taotluskeskkonnas.

Aruanne sisaldab:

  • vormikohast aruannet;
  • väliskõrgkooli või teadusasutuse poolt välja antud kuupäevalist kinnituskirja seal stipendiumi saamise perioodil õppimise kohta (skaneerituna);
  • ülevaadet tehtud tööst (500-1500 sõna) välismaise juhendaja allkirjaga (skaneerituna).

Juhul kui aruannet või kinnituskirja õigeaegselt ei esitata või kui selgub stipendiumi mittesihipärane kasutamine, on stipendiaat kohustatud stipendiumi tagasi maksma.

Vahearuanne

Enam kui 6 kuud kestvate välisõpingute korral tuleb 6 kuu möödumisel esitada vahearuanne.

Vahearuande esitamise tähtaeg sätestatakse stipendiumilepingus. Vahearuanne ja selle juurde kuuluvad lisad saadetakse ametile e-postiga. Vahearuanne sisaldab:

  • vabas vormis lühikokkuvõtet senisest tegevusest välismaal (500-1500 sõna);
  • väliskõrgkooli (või juhendaja) kinnitust stipendiumiperioodil õppetöös osalemise kohta (skaneerituna).

Ilma vahearuande kinnitamiseta ei saa amet teha stipendiumi järgmist osamakset, seetõttu on selle õigeaegne esitamine stipendiaadi huvides.

Viimati uuendatud: 23.11.2021