Aruandlus

TÄHELEPANU: alates 1. augustist 2020 haldab Kristjan Jaagu stipendiumeid Haridus- ja Noorteamet. Ajakohast infot leiate ameti kodulehelt. Siinse lehekülje infot enam ei uuendata.

Iga õppeaasta keskel, hiljemalt 1. veebruariks, tuleb stipendiaadil esitada Haridus- ja Noorteametile vahearuanne, mis on teise osamakse ülekandmise aluseks. Vahearuanne tuleb ametile saata e-posti teel aadressile: marilyn.fridolin@harno.ee.

Vahearuanne sisaldab:

  • kinnituskirja välisülikoolis õppimise kohta (skaneerituna).

Iga õppeaasta lõpuks, hiljemalt 1.oktoobriks, tuleb stipendiaadil esitada Haridus- ja Noorteametile õppeaasta lõpparuanne, mis on järgmise osamakse ülekandmise aluseks. Esimese õppeaasta lõpus esitatakse lõpparuanne läbi taotlussüsteemi. Igal järgneval aastal tuleb õppeaasta lõpparuanne koos dokumentidega esitada e-posti teel aadressil kristjanjaak@harno.ee.

Õppeaasta lõpparuanne on järgmise osamakse ülekandmise aluseks. Esimese õppeaasta lõpus esitatakse lõpparuanne läbi taotlussüsteemi. Igal järgneval aastal tuleb õppeaasta lõpparuanne koos dokumentidega esitada e-posti teel aadressil marilyn.fridolin@harno.ee.

 Lõpparuanne sisaldab:

  • aruandevormi;
  • välisülikooli juhendaja kinnitusega ülevaadet õppeaasta jooksul tehtud tööst (skaneerituna);
  • kinnituskirja väliskõrgkoolis õppimise kohta aruandeaastal (skaneerituna); 

Stipendiaadid, kelle stipendiumilepingut on pikendatud üle õpingute nominaalaja, on pikendusajal kohustatud esitama aruanded oma õpingute edenemise kohta kahel korral aastas, 1. veebruariks ja 1. septembriks ning need peavad sisaldama:

  • vabas vormis lühikokkuvõtet (1–5 lehekülge) senisest tegevusest välisülikoolis koos välisülikooli  õppejõu (juhendaja) poolse kinnitusega;
  • kinnituskirja välisülikoolis õppimise kohta.

 

 

 

 

 

Viimati uuendatud: 23.11.2021