Aruandlus

Iga õppeaasta keskel, hiljemalt 1.veebruariks, tuleb stipendiaadil esitada Sihtasutusele Archimedes vahearuanne, mis on teise osamakse ülekandmise aluseks. Vahearuanne tuleb sihtasutusele saata e-posti teel aadressile: kristjanjaak@archimedes.ee.

Vahearuanne sisaldab:

  • vabas vormis lühikokkuvõtet (1–5 lehekülge) senisest tegevusest välisülikoolis koos välisülikooli õppejõu (juhendaja) poolse kinnitusega (skaneerituna);
  • kinnituskirja välisülikoolis õppimise kohta (skaneerituna).

Iga õppeaasta lõpuks, hiljemalt 1.septembriks, tuleb stipendiaadil esitada Sihtasutusele Archimedes õppeaasta lõpparuanne, mis on järgmise osamakse ülekandmise aluseks. Lõpparuanne sisaldab:

  • aruandevormi (saadaval taotlussüsteemis esimesel stipendiumiaastal);
  • välisülikooli juhendaja kinnitusega ülevaadet õppeaasta jooksul tehtud tööst (skaneerituna);
  • kinnituskirja väliskõrgkoolis õppimise kohta (skaneerituna);
  • sõidu toimumise kuupäevi tõendavaid dokumente (pardakaartide originaalid, bussi-, rongi- ja laevapiletid) (esitavad enne 2017.aastat rahastatud stipendiaadid).

Stipendiaadid, kelle stipendiumilepingut on pikendatud üle õpingute nominaalaja, on pikendusajal kohustatud esitama aruanded oma õpingute edenemise kohta kahel korral aastas, 1.veebruariks ja 1.septembriks ning need peavad sisaldama:

  • vabas vormis lühikokkuvõtet (1–5 lehekülge) senisest tegevusest välisülikoolis koos välisülikooli  õppejõu (juhendaja) poolse kinnitusega;
  • kinnituskirja välisülikoolis õppimise kohta.

Aruandevorm esitatakse  elektrooniliselt taotlussüsteemis.  Teised lisadokumendid  tuleb saata e-posti teel aadressile: kristjanjaak@archimedes.ee.

Viimati uuendatud: 13.03.2019