Academia õpiränne

Karjäärispetsialisti igapäevane töö on toetada oma klientide arengut, samas on oluline hoolt kanda oma professionaalsuse eest ja selleks on palju võimalusi nii Eestis kui rahvusvaheliselt. Parim õpirände saadik on isikliku kogemusega praktik - õpirändajana kogevad nad kultuuridevahelise suhtlemise erinevusi ja selle tähtsust tänapäeva piirideta Euroopas ning on seeläbi parimad tulevaste õpirändajate toetajad.

Alates 1992. aastast on Euroopa erinevates riikides tegutsevad Euroguidance-keskused ellu viinud karjääriteenuste osutajate õpirände projekte, milledest mahukaim on Academia. Tänaseks on visiitidel osalenud ligi 2000 praktikut üle Euroopa. Eesti liitus Academia võrgustikuga 2000. aastal ning selle aja jooksul on Eestit külastanud ligi 150 nõustajat ja eksperti ning umbes sama paljudel Eesti spetsialistidel on olnud võimalus õpirändajana oma teadmiste ja kogemustepagasit täiendada väljaspool Eestit.

2019. aasta kevadel sõitis Euroopasse rekordiline arv Eesti karjäärispetsialiste – 23 õpirändajat väisas Belgiat, Lätit, Prantsusmaad, Saksamaad, Suurbritanniat, Taanit ja Tšehhit. Õpiränne pakkus neile võimaluse õppida multikultuurses keskkonnas ja saada ülevaade haridus- ning tööelust. Suvel läbi viidud uuringu Rahvusvaheline koostöö karjäärispetsialistide pilgu läbi tulemus kinnitab, et rahvusvahelises koostöös osalemine toetab karjäärispetsialistide professionaalset arengut ja võimaldab tuua valdkonda häid praktikaid.

2020. viis Eesti Euroguidance koos partneritega läbi kaks virtuaalset e-Academia õpirännet, millest saab täpsemalt lugeda:

Õpirändes käinud karjäärispetsialistide kogemus:

Kuidas õpirändes käinud karjäärispetsialistid õpirännet iseloomustavad?

“See kogemus on asendamatu. Kui vähegi mingi pakutud teema sind kõnetab, siis kindlasti tasub minna,”
“Õppisime konflikte märkama, sõnastama ja lahenduse leidma. Väga tihti nähakse konfliktide ees koletist, kuid oluline on märgata inimest koos kõikide tema vaadete ja arusaamadega. Iga indiviid mõistab sõnu ja tegusid erinevalt ning konflikte saab lahendada vaid siis, kui kõik osapooled seda soovivad. Konfliktis toimuvad teod mustritena, see tähendab, et need hakkavad üha uuesti korduma. Koolitus oli hea meeldetuletus varem õpitust, aga ka tõesti huvitavaid ja uusi teadmisi pakkuv. Saan kõiki õpitud teadmisi kasutada igapäevases töös, suhtlemisel kolleegidega aga muidugi ka isiklikus elus. Lisaks jõulutuledes Kopenhaagen ning head uued tuttavad erinevatest Euroopa riikidest.”

Eestlased koos Sloveenia, Rootsi ja Läti karjäärispetsialistidega 2019 Academia õpirändes Schwerinis, Mannheimi Kõrgkoolis.

 

eAcademia 2020

Viimati uuendatud: 08.02.2021