Aasta võõrkeelealane tegu on lastele mängulist keeleõpet pakkuvad kursused

Täna kuulutati  Eesti Võõrkeeleõpetajate Liidu sügiskonverentsil välja aasta parim võõrkeelealane tegu. Tiitli pälvis koolitusagentuuri Game Club mängulist keeleõpet pakkuvad kursused JUKU ja BARANKA.

Euroopa Komisjoni ning Haridus- ja Teadusministeeriumi tunnuskirja parimale võõrkeele õpetamise uuendajale andis üle ministeeriumi keeleosakonna juhataja Piret Kärtner.

Game Clubi kursus JUKU õpetab läbi mängulise kogemusõppe vene keelt kõnelevatele lastele eesti keelt ning BARANKA eesti lastele vene keelt.

JUKU ja BARANKA tunnid koosnevad neljast osast:

– Lühikesed suhtlemismängud, mille eesmärk on äratada laste tähelepanu ning kaasata neid keele õppekeskkonda;

– Interaktiivsed mängud, mis aitavad loomulikul viisil selgitada välja aktuaalset ja grupi jaoks vajalikku sõnavara;

– Suhtlemismängud, mis aitavad kinnistada uut sõnavara;

– Väljavalitud sõnade kirjutamine sõnastikku järgnevaks õppimiseks kodus.

Kursuste tulemusena õpivad lapsed igapäevases elus võõrkeeles suhtlema ja saavad juurde julgust kasutamaks keeleoskust koolist väljaspool. Mitteformaalses keelekeskkonnas õppijad saavad oskusi ja kogemusi, et koostada koolivälises elus lihtsaid dialooge (naabritega suhtlemiseks, trennis jms).

Keeleõppe tunnuskirja žürii tegi valiku 12 kandidaadi hulgast. Lisaks kolmele Euroopa keeleõppe tunnuskirja saajale märkis žürii tänukirjaga ära veel kaks projekti: Tartu Annelinna Gümnaasiumi multikultuurne luulepäev ja Tallinna 21. Kooli eestvedamisel korraldatud üleriigiline tõlkevõistlus projekti Saksa Kevad raames saksa keelt B- või C-võõrkeelena õppivatele 7.-9. ja 10.-12. klasside õpilastele.

 

Teate koostas:

Karol Sepik

SA Archimedes

Kommunikatsiooniosakonna vanemspetsialist

karol.sepik@archimedes.ee

Viimati uuendatud: 24.11.2017
Vaata ka teisi uudiseid