Aasta esimesed Erasmus+ taotlusvoorud lükkuvad edasi

Euroopa Komisjoni värske info kohaselt lükkuvad aasta esimesed Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse taotlusvoorud edasi. Programmide 2021–2027 eelarved on vastu võetud, kuid programmijuhendid ja tähtajad on veel kinnitamisel. Uued tähtajad avaldatakse esimesel võimalusel Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse agentuuri kodulehel.

„Sel aastal alanud programmiperioodil, 2021–2027, on Erasmus+ programmile planeeritud 26 miljardit eurot ning Euroopa Solidaarsuskorpusele üle ühe miljardi euro. Programmid on mahukamad nii sisult kui vormilt, pakkudes võimalusi nii juba tuttavatele kui uutele sihtrühmadele,“ selgitas Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse asejuhataja Anne Hütt.

Erasmus+ on Euroopa Liidu haridus-, koolitus-, noorte- ja spordiprogramm, millega avanevad enesearengu ja rahvusvahelise koostöö võimalused noortele, kutseõppuritele, üliõpilastele, noorsootöötajatele, õpetajatele, õppejõududele, täiskasvanukoolitajatele, treeneritele ja teistelegi. Erasmus+ ei piirdu ainult Euroopaga – mitmed tegevused on avatud kogu maailma õpihimulistele inimestele. Euroopa Solidaarsuskorpus annab noortele ja organisatsioonidele võimaluse toetada kogukondi ja teostada end läbi vabatahtliku teenistuse, kohalike solidaarsusprojektide, millele lisandub 2021–2027 noortele võimalus osaleda Euroopa Humanitaarabitegevuses.

Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse agentuur on Haridus- ja Noorteameti koosseisu kuuluv Euroopa Liidu haridus-, noorte ja spordiprogrammi Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse riiklik agentuur Eestis. Lisaks kuulub agentuuri tegevuste hulka karjäärinõustajaid toetav Euroguidance, rahvusvahelise noorteinfoga tegelev Eurodesk, Põhja- ja Baltimaade haridusprogramm Nordplus, Euroopa Keeleõppe Tunnuskiri ning SALTO Noorte Osaluse ja Informatsiooni Ressursikeskus.

Viimati uuendatud: 01.02.2021
Vaata ka teisi uudiseid