17 Eesti kõrgkooli said uue Erasmus+ programmiperioodi kõrgharidusharta

Erasmus+ õpirändes saavad osaleda kõrgkoolid, kus õpetatakse riiklikult tunnustatud kõrghariduse õppekavade alusel ja millel on Erasmuse kõrgharidusharta. Kõikide uueks programmiperioodiks kõrgharidushartat taotlenud kõrgkoolide taotlused rahuldati.

„Erasmuse kõrgharidusharta on Erasmus+ programmiga pakutavate Euroopa ja rahvusvahelise koostöö võimaluste üldine kvaliteediraamistik kõrgkoolidele. Ainuüksi tõsiasi, et peaaegu kõik meie kõrgkoolid taotlesid kõrgharidushartat, on tunnustust väärt, aga me võime olla väga uhked oma kõrgkoolide taseme üle, sest kõik taotlused olid edukad,“ sõnas Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse agentuuri asejuhataja Anne Hütt.

Kõrgharidusharta annab kõrgkoolile võimaluse taotleda õpirändetoetust Erasmus+ programmi tegevustest. Uuel perioodil on programmid mahukamad nii sisult kui vormilt. Programmi põhiväärtused ja -suunad on kõigi inimeste võrdne kohtlemine, olenemata nende taustast; keskkonnasõbralikkus ja jätkusuutlikkus; digipädevused ning demokraatlikus elus osalemine. Taotlejad pidid ka arvestama kodanikuaktiivsuse ja kaasatuse rõhutamisega kõikide õpirännanud ja õpirändavate tudengite seas.

Kõrgkoolide jaoks ei tähenda Erasmus+ vaid tudengite õpinguid ja praktikat välismaal, aga ka töötajate võimalusi õpetada partnerkõrgkoolides või osaleda väliskoolitustel ning suuremahuliste koostööprojektide tegemist. Programm ei piirdu üksnes Euroopaga, vaid koostööd on võimalik teha üle maailma.

Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse agentuur on Haridus- ja Noorteameti koosseisu kuuluv Euroopa Liidu haridus-, noorte ja spordiprogrammi Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse riiklik agentuur Eestis. Lisaks kuulub agentuuri tegevuste hulka karjäärinõustajaid toetav Euroguidance, rahvusvahelise noorteinfoga tegelev Eurodesk, Põhja- ja Baltimaade haridusprogramm Nordplus, Euroopa Keeleõppe Tunnuskiri ning SALTO Noorte Osaluse ja Informatsiooni Ressursikeskus.

Viimati uuendatud: 08.01.2021
Vaata ka teisi uudiseid